Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Mar 5, 2021
0
Ghionoaia – să bată darabana

Ghionoaia – să bată darabana

admin_poim
 • ,
 • ,
 • În România este o specie des întâlnită, în unele zone fiind considerată chiar comună. Se estimează că în ţara noastră cuibăresc circa 50.000 de perechi, reprezentând populaţia cea mai mare de pe continent. Ghionoaia sură preferă pădurile de foioase din ..

  Feb 26, 2021
  0
  Huhurezul mare – sedentar și monogam

  Huhurezul mare – sedentar și monogam

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Huhurezul mare este o specie preponderent sedentară, însă, în iernile grele, coboară din munţi spre zone mai joase. Poate fi observat chiar şi în vecinătatea satelor sau în parcuri, căutând hrană. Pasăre activă noaptea, vânează pândind prada de pe crengi. ..

  Feb 18, 2021
  0
  Minuniţa – vânătorul solitar

  Minuniţa – vânătorul solitar

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Minuniţa este o specie de bufniţă ceva mai mică decât o cucuvea. Ea trăieşte în Europa, Asia şi America de Nord, în păduri de conifere sau mixte, a căror altitudine variază între 400 şi 2.000 de metri. Se estimează că ..

  Feb 10, 2021
  0
  Ciuvica, o bufniţă cântătoare

  Ciuvica, o bufniţă cântătoare

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Ciuvica este prezentă în zonele împădurite de conifere şi păduri mixte mature, cu spaţii deschise din regiunile montane. Este o pasăre activă dimineaţa şi la asfinţit, fiind specia cu cu cea mai mare perioadă diurnă de activitate dintre bufniţe. Prezentă ..

  Feb 4, 2021
  0
  Buha – vânătorul nopţii

  Buha – vânătorul nopţii

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Bufniţa sau Buha este răspândită în toată Euroasia şi în Nordul Africii. În România se găseşte mai ales în Lunca Dunării şi în zonele de câmpie. Populaţia europeană, considerată relativ mică, este situată în jurul a 25.000 de perechi. Se ..

  Jan 29, 2021
  0
  Viesparul – un maestru al camuflajului

  Viesparul – un maestru al camuflajului

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Viesparul este o specie larg întâlnită pe tot continentul european şi în zona de vest a Asiei fiind o pasăre migratoare, viesparul îşi petrece iarna în Africa. Se estimează că, în România, populaţia cuibăritoare numără între 5.000 şi maxim 12.000 ..

  Jan 22, 2021
  0
  Pescăraşul albastru – să nu uităm

  Pescăraşul albastru – să nu uităm

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Pescăraşul albastru cuibăreşte oriunde găseşte apă limpede, de preferinţă stătătoare sau lent curgătoare, cu peşti mici şi suficiente locuri de pândă. În perioada de reproducere preferă apa dulce faţă de cea sărată sau salmastră. Habitatele preferate pentru cuibărit sunt pâraiele, ..

  Jan 14, 2021
  0
  Fun facts – presura sură

  Fun facts – presura sură

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Corpul presurii sure pare îndesat și robust, având ciocul puternic. Masculul începe să cânte în perioada martie-aprilie, de obicei ocupând locuri înalte, precum arbori, tufișuri, scaieți înalți, linii de telefonie sau electricitate. Masculul acestei specii își apără teritoriul în timpul ..

  Jan 5, 2021
  0
  Fun facts – privighetoarea de zăvoi

  Fun facts – privighetoarea de zăvoi

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Privighetoarea de zăvoi este mai des auzită decât văzută, fiind o pasăre de talie mică, cu o culoarea uniformă, gri – maroniu. Cântecul acestei specii este foarte puternic, noaptea putând fi auzit de la câțiva kilometri depărtare. Cuibul arată ca ..

  Dec 29, 2020
  0
  Fun facts – Șoimul rândunelelor

  Fun facts – Șoimul rândunelelor

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Sau Falco subbuteo, este un șoim de talie mică, subțire, cu o coadă relativ lungă și pătrată la capăt, având aripi lungi, ascuțite și arcuite spre interior ca o seceră. Aceste caractere îl face să se asemene cu o drepnea ..