Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Feb 14, 2020
0
Viesparul

Viesparul

admin_poim
 • ,
 • ,
 • Cunoscut şi sub denumirea de şorecarul viespilor, este o specie caracteristică pădurilor de foioase cu poieni. Lungimea corpului său este de 52-59 centimetri, având o greutate medie de 750 grame, pentru masculi şi 910 grame pentru femele. Anvergura aripilor este ..

  Feb 6, 2020
  0
  Ciocănitoarea de stejar

  Ciocănitoarea de stejar

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Una din activităţile esenţiale derulate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS105894, este identificarea, evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale de păsări, precum şi ..

  Jan 31, 2020
  0
  Ghionoaia sură

  Ghionoaia sură

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Una din cele mai importante activităţi care se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894, este identificarea, evaluarea şi cartarea ..

  Jan 24, 2020
  0
  Acvila de munte, o pasăre rară în Pădurea Craiului

  Acvila de munte, o pasăre rară în Pădurea Craiului

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Acvila de munte este o specie care aproape că a dispărut din România. Din acest motiv, apariţia ei în zona Pădurii Craiului este un motiv de bucurie pentru toţi cei ce iubesc natura şi aceste locuri. Printre activităţile ce se ..

  Jan 17, 2020
  0
  Muscarul gulerat

  Muscarul gulerat

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Una dintre activităţile ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894”, se numără identificarea evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale ..

  Jan 10, 2020
  0
  Muscarul mic, o specie larg răspândită în Pădurea Craiului

  Muscarul mic, o specie larg răspândită în Pădurea Craiului

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Una din cele mai importante activităţi ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894, constă în identificarea evaluarea şi ..

  Dec 27, 2019
  0
  Şorecarul comun

  Şorecarul comun

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Pasăre răpitoare de talie medie spre mare. Dimensiunea femelelor este ușor mai mare. Lungimea corpului este de 48 – 56 de centimetri şi are o greutate medie de 525 – 1183 grame. Anvergura aripilor este cuprinsă între 110 – 130 centimetri. ..

  Dec 20, 2019
  0
  Şoimul rândunelelor

  Şoimul rândunelelor

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Este o pasăre răpitoare de talie medie. Sexele au coloritul similar. Lungimea corpului este de 29-35 de cm şi are o greutate medie de 130-340 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 70-84 de cm. Numele de gen, Falco, este numele ..

  Dec 6, 2019
  0
  Inventarul speciilor de păsări din situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului

  Inventarul speciilor de păsări din situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”. În cadrul acestui proiect, în a doua jumătate ..

  Nov 29, 2019
  0
  Progresul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

  Progresul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (C.A.P.D.D.) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”, cod SMIS 105894. În cadrul acestui proiect, la finele ..