Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Apr 18, 2019
0
Ştiaţi că ierunca

Ştiaţi că ierunca

admin_poim
 • ,
 • ,
 • … trăieşte mai ales în pădurile de fag din munţii Carpaţi? … în limba latină i se spune „Bonasa bonasia” şi preferă să locuiască pe pantele cu orientare sudică, în apropierea izvoarelor şi a pâraielor cu vegetaţie bogată, aflate la ..

  Apr 12, 2019
  0
  Ştiaţi că huhurezul mare

  Ştiaţi că huhurezul mare

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … ocupă un areal ce se întinde din Germania până în Coreea şi Japonia? În Europa centrală trăieşte în zonele înalte, preferând pădurile de foioase. … este o specie preponderent sedentară, însă, în iernile grele, coboară din munţi spre zone ..

  Apr 5, 2019
  0
  Ştiaţi că privighetoarea de zăvoi

  Ştiaţi că privighetoarea de zăvoi

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … îşi face cuibul în urzici, ca să îşi apere puii de prădători? … este răspândită în partea centrală şi estică a Eurasiei, din Scandinavia până în Rusia. În România specia este întâlnită mai ales în partea de nord şi ..

  Mar 30, 2019
  0
  Ştiaţi că drepnea mare

  Ştiaţi că drepnea mare

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • …este pasărea care doarme în somn?! … în România este o specie destul de rar întâlnită, dar poate fi văzută mai ales în zonele cu chei stâncoase ale munţilor Carpaţi? … chiar dacă, de regulă, zboară la înălţimi foarte mari, ..

  Mar 15, 2019
  0
  Ştiaţi că ciocănitoarea de stejar…

  Ştiaţi că ciocănitoarea de stejar…

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … ciocănitoarea de stejar preferă să trăiască în zonele acoperite cu arborii de peste 100 de ani, în pădurile de foioase, mai ales cele de stejar şi carpen? … la fel ca şi rudele sale are penajul compus dintr-o frumoasă ..

  Mar 8, 2019
  0
  Ştiaţi că cucuveaua…

  Ştiaţi că cucuveaua…

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … trăieşte în zone semideschide, cum ar fi terenurile de lângă ferme, pajişti sau chiar în oraşe? … masculul seamănă foarte bine cu femela? Sunt cunoscute multe variaţii de penaj, predominant fiind cenuşiu-maroniul? … în sălbăticie, atinge doar vârsta de ..

  Mar 1, 2019
  0
  Ştiaţi că şoimul rândunelelor…

  Ştiaţi că şoimul rândunelelor…

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … este adeseori confundat cu drepnea mare, mai ales în zbor, datorită formei aripilor ca o seceră şi „stilului acrobatic”? … trăieşte în zone deschise, joase, cu pâlcuri de copaci, adeseori în apropierea apelor? … vânează în zbor, mai ales ..

  Feb 23, 2019
  0
  Întâlnire cu comunitatea locală în com. Vadu Crişului

  Întâlnire cu comunitatea locală în com. Vadu Crişului

  admin_poim
 • Reprezentanţii Centrului pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor au derulat, pe parcursul lunii februarie, alte câteva întâlniri de conştientizarea a populaţiei, întâlniri desfăşurate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – ..

  Feb 16, 2019
  0
  Ştiaţi că ciocănitoarea neagră…

  Ştiaţi că ciocănitoarea neagră…

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … este cea mai mare ciocănitoare din Europa? Dimensiunile ei le pot egala pe cele ale unei ciori. … masculul este greu de deosebit faţă de femelă, deşi, prin comparaţie cu aceasta, care are doar o pată roşie în partea ..

  Feb 7, 2019
  0
  Ştiaţi că ghionoaia sură…

  Ştiaţi că ghionoaia sură…

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … are un nume in latină, Picus Canus, care evocă legenda unui rege al Romei? Picus n-a răspuns semnelor de afecţiune ale vrăjitoarei Circe, alegând să se căsătorească cu frumoasa nimfă Canens. Plină de ură, vrăjitoarea l-a transformat pe rege ..