Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Jul 2, 2020
0
Muscarul mic – fun fact

Muscarul mic – fun fact

admin_poim
 • ,
 • ,
 • Hrana muscarului mic este formată numai din ouă, larve şi insecte. Ca toate păsările din specia lui, muscarul mic este şi el un entomofag deosebit de important pentru mediu. Muscarul mic prinde insecte în mod tipic pentru muscari, din zbor, ..

  Jun 26, 2020
  0
  Presura sură, o specie rară

  Presura sură, o specie rară

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Această specie se remarcă datorită corpului ei îndesat și robust şi a ciocului puternic. Masculul începe să cânte în perioada martie – aprilie, de obicei ocupând locuri înalte, precum: arbori, tufișuri, scaieți înalți, linii de telefonie sau electricitate. El poate ..

  Jun 17, 2020
  0
  Privighetoarea de zăvoi… nu a vrut să stea la noi

  Privighetoarea de zăvoi… nu a vrut să stea la noi

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Una din puţinele specii ce se găseau pe lista iniţială a păsărilor protejate, despre care care ornitologii afirmă că nu locuieşte munţii Pădurea Craiului, este privighetoarea de zăvoi. Luscinia luscinia, conform denumirii ştiinţifice, a fost observată în sit doar ca ..

  Jun 10, 2020
  0
  Șoimul rândunelelor

  Șoimul rândunelelor

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Este un șoim de talie mică, pasăre subțire, cu o coadă relativ lungă și pătrată la capăt, având aripi lungi, ascuțite și arcuite spre interior ca o seceră; aceste caractere îl face să apară ca o drepnea de talie mare. ..

  Jun 5, 2020
  0
  Şorecarul comun – o specie „comună” şi în Pădurea Craiului

  Şorecarul comun – o specie „comună” şi în Pădurea Craiului

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Buteo buteo sau şorecarul comun este o specie de pasăre răpitoare de zi de dimensiuni medii. Culoarea predominantă este maronie, însă mai pot fi întâlnite și alte două forme ale penajului: deschisă (alb) și închisă (brun închis). Cuibul şorecarului comun ..

  May 28, 2020
  0
  Drepneaua mare, pasărea care se împerechează în zbor

  Drepneaua mare, pasărea care se împerechează în zbor

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Drepneaua mare, pasărea care se împerechează în zbor, trăieşte şi în Pădurea Craiului Apus melba sau dreapneaua mare este un oaspete de vară în Pădurea Craiului. Drepneaua mare este o specie migratoare ce cuibăreşte în emisfera nordică, în toată zona ..

  May 15, 2020
  0
  Fâsa de pădure

  Fâsa de pădure

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Anthus trivialis sau fâsa de pădure este o pasăre ce poate fi întâlnită în zone deschise și semi-deschise, unde folosește arborii mici și tufișurile ca post de observare. Cuibăritul la această specie începe la sfârșitul lunii aprilie și durează până ..

  May 4, 2020
  0
  Ciocârlia

  Ciocârlia

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Deşi este o pasăre specifică zonelor deschise, de câmpie, ciocârlia este larg răspândită, după cum afirmă ornitologii, şi în Pădurea Craiului. Specia poate fi observată mai cu seamă în zonele agricole, pe pajişti şi păşuni. Ciocârlia cântă mai ales în ..

  Apr 30, 2020
  0
  Viesparul este o specie bine reprezentată în Pădurea Craiului

  Viesparul este o specie bine reprezentată în Pădurea Craiului

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Una din cele mai importante activităţi care se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894, este identificarea, evaluarea şi cartarea ..

  Apr 24, 2020
  0
  Fluierarul de munte

  Fluierarul de munte

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Actitis hypoleucos sau, popular, fluierarul de munte este o pasăre de talie medie spre mică, ce se remarcă prin comportament și forma alungită, înainte ca penajul să poată fi observat. Adoptă o poziție orizontală, are gâtul scurt, coada lungă, picioare ..