Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Aug 28, 2020
0
Ierunca – fun facts

Ierunca – fun facts

admin_poim
 • ,
 • ,
 • Specia mai este cunoscută şi sub denumirea: „Găinuşă de alun”. Deşi îşi apără cu străşnicie teritoriul, masculul acestei specii nu este deloc implicat în treburile „casnice”. Femela amenajează cuibul şi cloceşte singură ouăle, timp de trei săptămâni. Masculul nu participă ..

  Aug 21, 2020
  0
  Cârstelul de câmp – fun facts

  Cârstelul de câmp – fun facts

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Femela cârstelului de câmp este foarte prolifică. Ea depune, în medie, o pontă formată din 10 ouă pe sezon. Incubația durează între 16 şi 19 zile, începând cu depunerea ultimului ou, astfel încât eclozarea să fie sincronă. Doar în captivitate, ..

  Aug 14, 2020
  0
  Viesparul

  Viesparul

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Viesparul este o specie de pasăre răpitoare diurnă, evidențiindu-se ca formă generală a corpului, de restul speciilor din cadrul grupului prin capul proporţional mai mic şi coada lungă. Viesparul se hrăneşte cu larve şi adulţi de viespi şi albine, dar ..

  Aug 7, 2020
  0
  Pescărelul albastru

  Pescărelul albastru

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Coloritul speciei este foarte intens. Pescărelul albastru se numără printre cele mai frumos colorate păsări din România. Creștetul și aripile sale sunt de culoare albastru–verzui (mai mult verzui, dar acest aspect variază în funcție de lumina soarelui), spatele și coada ..

  Jul 30, 2020
  0
  Muscarul gulerat

  Muscarul gulerat

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Principala caracteristică a speciei, care de altfel îi și dă numele și îl deosebește de muscarul negru, este gulerul alb complet în jurul gâtului. Muscarul gulerat prezintă şi o pată albă pe frunte, de mărimi variabile la diferite exemplare. Muscarul ..

  Jul 24, 2020
  0
  Ciocănitoarea de stejar

  Ciocănitoarea de stejar

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Este o specie solitară, care apără teritorii fixe tot timpul anului. Primăvara își delimitează teritoriul care este apărat de ambii parteneri. Este o specie monogamă. Perechile se formează anual, la sfârșitul iernii, pentru durata sezonului de reproducere. Masculul este cel ..

  Jul 16, 2020
  0
  Ghionoaia sură – ritualuri de împerechere

  Ghionoaia sură – ritualuri de împerechere

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Masculii de ghionoaie sură îşi urmăresc rivalii în zbor și atrag femelele prin darabană. Bătaie care se aude de la distanţe relativ mari. Specia cuibărește în scorburi cu diametrul mediu de 5-7 cm. Este monogamă, solitară și teritorială, ambii parteneri ..

  Jul 10, 2020
  0
  Activități în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

  Activități în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

  admin_poim
 • Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (C.A.P.D.D.) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”.  În cadrul acestui proiect, sunt în desfăşurare câteva activităţi ..

  Jul 2, 2020
  0
  Muscarul mic – fun fact

  Muscarul mic – fun fact

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Hrana muscarului mic este formată numai din ouă, larve şi insecte. Ca toate păsările din specia lui, muscarul mic este şi el un entomofag deosebit de important pentru mediu. Muscarul mic prinde insecte în mod tipic pentru muscari, din zbor, ..

  Jun 26, 2020
  0
  Presura sură, o specie rară

  Presura sură, o specie rară

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Această specie se remarcă datorită corpului ei îndesat și robust şi a ciocului puternic. Masculul începe să cânte în perioada martie – aprilie, de obicei ocupând locuri înalte, precum: arbori, tufișuri, scaieți înalți, linii de telefonie sau electricitate. El poate ..