Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Jul 26, 2019
0
Cârstelul de câmp

Cârstelul de câmp

admin_poim
 • ,
 • ,
 • Cârstelul de câmp este o specie al cărei areal se întinde din Irlanda până în Siberia Centrală.  Se apreciază că în România situaţia speciei este mult mai puţin fericită, fiind estimate între 8.000 şi, cel mult, 30.000 de perechi. Cârstelul ..

  Jul 19, 2019
  0
  Pescăraşul albastru

  Pescăraşul albastru

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Este o pasăre inconfundabilă datorită culorilor vii ale penajului. Capul şi spatele sunt albastre cu reflexe metalice iar partea din faţă este portocalie. Poate să atingă până la un metru lungime, având o anvergură a aripilor de cel mult 30 ..

  Jul 11, 2019
  0
  Cucuveaua

  Cucuveaua

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Poate fi întâlnită pe lângă ferme, pajişti şi chiar în oraşe. Este mică, îndesată, cu o greutate medie de 180 grame, având aripi rotunjite cu anvergura de 54-58 cm şi coada scurtă, cu o lungime a corpului de circa 20 ..

  Jul 4, 2019
  0
  Acvila din stemă

  Acvila din stemă

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Acvila de munte, denumită şi păjură, este pasărea simbol al curajului care apare şi pe stema oficială a României. De altfel, Austria, Germania, Kazakhstan, Mexic şi Yemen au făcut şi ele acvila emblema lor naţională. Este un simbol recunoscut şi ..

  Jun 25, 2019
  0
  Nu ucideți ciocârlia

  Nu ucideți ciocârlia

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Cum să ucizi un simbol naţional? Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – CAPDD Bihor se alătură demersurilor Federaţiei Coaliţia Natura 2000 România cu privire la protecţia ciocârliei de câmp (Alauda arvensis). Unul din numeroasele argumente ale specialiştilor CAPDD ..

  Jun 21, 2019
  0
  Întâlnire de conștientizare cu elevii din com. Măgești, jud. Bihor

  Întâlnire de conștientizare cu elevii din com. Măgești, jud. Bihor

  admin_poim
 • În cadrul întâlnirii de conștientizare la școala din com. Măgești din 19 iunie 2019, organizată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management” cod SMIS 105894, ..

  Jun 14, 2019
  0
  Întâlnire de conștientizare cu elevii din com. Șuncuiuș și com. Poieni, jud. Bihor

  Întâlnire de conștientizare cu elevii din com. Șuncuiuș și com. Poieni, jud. Bihor

  admin_poim
 • În cadrul întâlnirilor de conștientizare la școlile din com. Șuncuiuș – din 10 iunie 2019 și respectiv com. Poieni – din 11 iunie 2019 organizată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – ..

  Jun 8, 2019
  0
  Întâlnire de conștientizare cu elevii din com. Budureasa și com. Vadu Crișului, jud. Bihor

  Întâlnire de conștientizare cu elevii din com. Budureasa și com. Vadu Crișului, jud. Bihor

  admin_poim
 • În cadrul întâlnirilor de conștientizare la școlile din com. Budureasa – din 4 iunie și din com. Vadu Crișului – din 7 iunie, organizate în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea ..

  May 27, 2019
  0
  Elevilor şcolii din Bulz le pasă de natură

  Elevilor şcolii din Bulz le pasă de natură

  admin_poim
 • O echipă a CAPDD Bihor a vizitat, în 23 mai 2019, şcoala generală din comuna Bulz, cu prilejul unei acţiuni de conştientizare a elevilor, ca parte a proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede ..

  May 17, 2019
  0
  Buha, cea mai mare dintre răpitoarele de noapte

  Buha, cea mai mare dintre răpitoarele de noapte

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Femela poate să atingă o greutate de până la 4.500 de grame, iar masculul de 3.200 grame. Anvergura aripilor este de circa 200 de centimetri. Buha este o apariţie impresionantă, mai ales, datorită aripilor largi, a moţurilor de deasupra urechilor ..