Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Oct 26, 2018
0
Presura sură – cuceritorul din câmpie

Presura sură – cuceritorul din câmpie

admin_poim
 • ,
 • ,
 • Arealul de răspândire al speciei se găseşte în sudul şi centrul Europei, nordul Africii şi Asia, până în Kazahstan. În cea mai mare parte a ei, Presura sură este o specie sedentară. Doar populaţia din zonele reci migrează spre sud. ..

  Oct 20, 2018
  0
  Sfrâncioc roşiatic

  Sfrâncioc roşiatic

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Specie migratoare, Sfrânciocul roşiatic este larg răspândit în Europa. Îşi petrece iarna în Africa, mai cu seamă în Sudan, Egipt şi Etiopia. Populaţia europeană este estimată în jurul a zece milioane de perechi. Doar în România trăiesc, conform estimărilor specialiştilor, ..

  Oct 12, 2018
  0
  Muscar gulerat – micuţul infidel

  Muscar gulerat – micuţul infidel

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Muscarul gulerat este o specie răspândită în centrul şi estul continentului european, specie care iernează în Africa tropicală şi de sud. Considerată ca fiind mare, populaţia europeană numără circa două milioane de perechi şi cunoaşte un uşor trend ascendent. În ..

  Oct 1, 2018
  0
  Muscarul mic

  Muscarul mic

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Specie răspândită în nord-estul şi centrul continentului european, Muscarul mic îşi petrece iarna în sudul Asiei şi în Africa. Considerată numeroasă, populaţia europeană este estimată la circa trei milioane de perechi. În România sunt, conform specialiştilor, aproximativ 150.000 de perechi ..

  Sep 30, 2018
  0
  Privighetoarea de zăvoi – cuibul din urzici

  Privighetoarea de zăvoi – cuibul din urzici

  Privighetoarea de zăvoi este răspândită în partea centrală şi estică a Eurasiei, din Scandinavia până în Rusia. În România specia este întâlnită mai ales în partea de nord şi nord-est. Privighetoarea de zăvoi este o specie migratoare care iernează în ..

  Sep 22, 2018
  0
  Fâsa de pădure

  Fâsa de pădure

  Anthus trivialis Fâsa de pădure cuibăreşte mai peste tot în Europa, cu excepţia Irlandei, Islandei şi a zonei de sud a Spaniei. Efectivele de pe continent îşi petrec iarna în Africa subsahariană şi în India. În România este larg răspândită, ..

  Sep 14, 2018
  0
  Ciocârlia de câmp

  Ciocârlia de câmp

  Mai puţin răspândită decât Ciocârlia de pădure în zona mediteraneeană, Ciocârlia de câmp poate fi întâlnită în regiunile cu climat continental sau oceanic, în cele temperate şi boreale. Distribuţia, considerată sporadică, se datorează exigenţei ei faţă de calitatea habitatelor. Populaţiile ..

  Sep 2, 2018
  0
  Ciocârlia de pădure

  Ciocârlia de pădure

  Specie răspândită în toată Europa, Ciocârlia de pădure iernează în Orientul Mijlociu, excepţie făcând populaţiile din zona Mării Mediterane, care sunt sedentare. Se estimează că populaţia europeană, numărând circa 1.300.000 de perechi, se află într-un declin accelerat, datorat mai ales ..

  Aug 24, 2018
  0
  Ciocănitoarea neagră, constructorul pădurii

  Ciocănitoarea neagră, constructorul pădurii

  Pasăre cu o largă răspândire în toată Euroasia, Ciocănitoarea neagră este o specie mai rară în zonele de şes cu microclimat arid şi în pădurile aride din bioregiunea stepică. Se estimează că, la nivel european, ar exista peste un milion ..

  Aug 10, 2018
  0
  Ciocănitoarea cu spatele alb

  Ciocănitoarea cu spatele alb

  Specie rezidentă a zonelor temperate şi boreale, Ciocănitoarea cu spatele alb cunoaşte o largă răspândire în Europa şi Asia. Populaţia europeană reprezintă circa jumătate din efectivul acestei specii la nivel mondial. Interesant e faptul că specia lipseşte în vestul continentului ..