Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Jan 24, 2019
0
Ştiaţi că fluierarul de munte

Ştiaţi că fluierarul de munte

admin_poim
 • ,
 • ,
 • …trăieşte la marginea râurilor şi lacurilor montane? Iarna poate fi întâlnit în estuare, mlaştini sărate, locuri umede din apropierea coastelor … are o masă medie de numai 50 de grame, 19-21 de centimetri şi o anvergură a aripilor de 38-41 ..

  Jan 18, 2019
  0
  Știați că ciocârlia de pădure …

  Știați că ciocârlia de pădure …

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … trăieşte în zonele deschise din pădurile de foioase sau conifere, cu vegetaţie ierboasă abundentă? … este mult mai zveltă şi mai mică decât ruda sa cea mai apropiată, ciocârlia de câmp? Poate atinge cel mult 35 de grame. … ..

  Jan 10, 2019
  0
  Știați că viesparul …

  Știați că viesparul …

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … mai este cunoscut şi sub denumirea de şorecarul viespilor? … anvergura aripilor sale poate ajunge până la 135 de centimetri? … se hrăneşte cu larve şi insecte adulte, în special viespi şi albine, dar şi cu rozătoare, păsări mici, şopârle ..

  Jan 4, 2019
  0
  Știați că ciocănitoarea cu spatele alb …

  Știați că ciocănitoarea cu spatele alb …

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … este cea mai mare specie din familia ciocănitorilor pestriţe? … pata albă de pe spate, de la care îşi trage numele, este mai greu de observat atunci când pasărea are aripile pe lângă corp, dar este bine vizibilă când ..

  Dec 28, 2018
  0
  Știați că ciuvica …

  Știați că ciuvica …

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … mai este cunoscută şi sub denumirea de cucuvea pitică? … este cea mai mică bufniţă, mărimea ei fiind comparabilă cu cea a unui graur? … în ciuda acestui fapt, datorită ghearelor foarte puternice, îndrăzneşte să atace şi păsări semnificativ ..

  Nov 15, 2018
  0
  Ciocănitoarea de stejar

  Ciocănitoarea de stejar

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Larg răspândită, mai ales în pădurile de foioase, în special în cele de stejar şi carpen, cu arbori ajunşi la maturitate, Ciocănitoarea de stejar, preferă copacii de peste o sută de ani. Fiindcă aceştia sunt din ce în ce mai ..

  Oct 26, 2018
  0
  Presura sură – cuceritorul din câmpie

  Presura sură – cuceritorul din câmpie

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Arealul de răspândire al speciei se găseşte în sudul şi centrul Europei, nordul Africii şi Asia, până în Kazahstan. În cea mai mare parte a ei, Presura sură este o specie sedentară. Doar populaţia din zonele reci migrează spre sud. ..

  Oct 20, 2018
  0
  Sfrâncioc roşiatic

  Sfrâncioc roşiatic

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Specie migratoare, Sfrânciocul roşiatic este larg răspândit în Europa. Îşi petrece iarna în Africa, mai cu seamă în Sudan, Egipt şi Etiopia. Populaţia europeană este estimată în jurul a zece milioane de perechi. Doar în România trăiesc, conform estimărilor specialiştilor, ..

  Oct 12, 2018
  0
  Muscar gulerat – micuţul infidel

  Muscar gulerat – micuţul infidel

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Muscarul gulerat este o specie răspândită în centrul şi estul continentului european, specie care iernează în Africa tropicală şi de sud. Considerată ca fiind mare, populaţia europeană numără circa două milioane de perechi şi cunoaşte un uşor trend ascendent. În ..

  Oct 1, 2018
  0
  Muscarul mic

  Muscarul mic

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Specie răspândită în nord-estul şi centrul continentului european, Muscarul mic îşi petrece iarna în sudul Asiei şi în Africa. Considerată numeroasă, populaţia europeană este estimată la circa trei milioane de perechi. În România sunt, conform specialiştilor, aproximativ 150.000 de perechi ..