Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Jun 25, 2019
0
Nu ucideți ciocârlia

Nu ucideți ciocârlia

admin_poim
 • ,
 • ,
 • Cum să ucizi un simbol naţional? Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – CAPDD Bihor se alătură demersurilor Federaţiei Coaliţia Natura 2000 România cu privire la protecţia ciocârliei de câmp (Alauda arvensis). Unul din numeroasele argumente ale specialiştilor CAPDD ..

  May 27, 2019
  0
  Elevilor şcolii din Bulz le pasă de natură

  Elevilor şcolii din Bulz le pasă de natură

  admin_poim
 • O echipă a CAPDD Bihor a vizitat, în 23 mai 2019, şcoala generală din comuna Bulz, cu prilejul unei acţiuni de conştientizare a elevilor, ca parte a proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede ..

  May 17, 2019
  0
  Buha, cea mai mare dintre răpitoarele de noapte

  Buha, cea mai mare dintre răpitoarele de noapte

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Femela poate să atingă o greutate de până la 4.500 de grame, iar masculul de 3.200 grame. Anvergura aripilor este de circa 200 de centimetri. Buha este o apariţie impresionantă, mai ales, datorită aripilor largi, a moţurilor de deasupra urechilor ..

  May 10, 2019
  0
  Ştiaţi că sfrânciocul roşiatic …

  Ştiaţi că sfrânciocul roşiatic …

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … este o specie migratoare larg răspândită în Europa? … îşi petrece iarna în Africa, mai cu seamă în Sudan, Egipt şi Etiopia? … populaţia europeană este estimată în jurul a zece milioane de perechi? Doar în România trăiesc, conform ..

  May 3, 2019
  0
  Ştiaţi că presura sură…

  Ştiaţi că presura sură…

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … are ca areal de răspândire al speciei sudul şi centrul Europei, nordul Africii şi Asia, până în Kazahstan? … este o specie sedentară? Doar populaţiile din zonele reci migrează spre sud. … populaţia europeană cuibăritoare este considerată numeroasă, undeva ..

  Apr 26, 2019
  0
  Ştiaţi că minuniţa …

  Ştiaţi că minuniţa …

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … este o specie de bufniţă ceva mai mică decât o cucuvea? … denumită ştiinţific Aegolius funereus, ea trăieşte în Europa, Asia şi America de Nord, în păduri de conifere sau mixte, a căror altitudine variază între 400 şi 2.000 ..

  Apr 18, 2019
  0
  Ştiaţi că ierunca

  Ştiaţi că ierunca

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … trăieşte mai ales în pădurile de fag din munţii Carpaţi? … în limba latină i se spune „Bonasa bonasia” şi preferă să locuiască pe pantele cu orientare sudică, în apropierea izvoarelor şi a pâraielor cu vegetaţie bogată, aflate la ..

  Apr 12, 2019
  0
  Ştiaţi că huhurezul mare

  Ştiaţi că huhurezul mare

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … ocupă un areal ce se întinde din Germania până în Coreea şi Japonia? În Europa centrală trăieşte în zonele înalte, preferând pădurile de foioase. … este o specie preponderent sedentară, însă, în iernile grele, coboară din munţi spre zone ..

  Apr 5, 2019
  0
  Ştiaţi că privighetoarea de zăvoi

  Ştiaţi că privighetoarea de zăvoi

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • … îşi face cuibul în urzici, ca să îşi apere puii de prădători? … este răspândită în partea centrală şi estică a Eurasiei, din Scandinavia până în Rusia. În România specia este întâlnită mai ales în partea de nord şi ..

  Mar 30, 2019
  0
  Ştiaţi că drepnea mare

  Ştiaţi că drepnea mare

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • …este pasărea care doarme în somn?! … în România este o specie destul de rar întâlnită, dar poate fi văzută mai ales în zonele cu chei stâncoase ale munţilor Carpaţi? … chiar dacă, de regulă, zboară la înălţimi foarte mari, ..