Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Dec 6, 2019
0
Inventarul speciilor de păsări din situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului

Inventarul speciilor de păsări din situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului

admin_poim
 • ,
 • ,
 • Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”. În cadrul acestui proiect, în a doua jumătate ..

  Nov 29, 2019
  0
  Progresul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

  Progresul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (C.A.P.D.D.) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”, cod SMIS 105894. În cadrul acestui proiect, la finele ..

  Nov 20, 2019
  0
  Presura sură

  Presura sură

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Pe numele ei ştiinţific Miliaria calandra, presura sură este o pasăre des întâlnită în zonele joase ale României. Preferă suprafeţele deschise, cu pâlcuri izolate de arbori şi arbuşti. În perioada verii, presura sură urcă pe văile muţilor. Iarna se adună ..

  Nov 4, 2019
  0
  Pădurea Craiului – Păsări din Defileul Crișului Repede și Valea Iadului

  Pădurea Craiului – Păsări din Defileul Crișului Repede și Valea Iadului

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Filmul de prezentare al ariei naturale protejate Defileul Crisului Repede – Valea Iadului a fost finalizat. Acesta este realizat in cadrul proiectului Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii in ROSPA 0115 Defileul Crisului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului ..

  Oct 30, 2019
  0
  Muscarul mic

  Muscarul mic

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Denumirea speciei, muscar mic, vine din limba latină şi înseamnă pasăre mică ce se hrăneşte cu smochine. Este o specie caracteristică pădurilor de foioase şi de amestec, umbroase şi umede. Muscarul mic are o lungime a corpului de 11-12 cm ..

  Oct 24, 2019
  0
  Muscarul gulerat

  Muscarul gulerat

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Muscarul gulerat este o pasăre caracteristică pădurilor de foioase, cum sunt cea mai mare parte a celor din munţii Pădurea Craiului. Lungimea corpului său este de 12-13,5 cm, cu o greutate de circa 12,7 g. Are o anvergură a aripilor ..

  Oct 15, 2019
  0
  Ierunca

  Ierunca

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Ierunca este o specie sedentară, larg răspândită pe tot cuprinsul Europei. Preferă habitatele din păduri de conifere, în regiuni muntoase. Culoarea specifică a penajului este maro-cenușiu. Masculul, se deosebește de femelă numai prin pata neagră de sub bărbie. Când pasărea ..

  Oct 7, 2019
  0
  Huhurezul mic

  Huhurezul mic

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Huhurezul mic poate fi întâlnit în păduri deschise și zone agricole cu arbori răzleți. Apare destul de des și în oraşe. Are dimensiunea unui porumbel de scorbură. Partea superioară a corpului este pestriță și variază de la arămiu-maron la gri-maroniu. ..

  Oct 1, 2019
  0
  Fluierarul de munte

  Fluierarul de munte

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Este o pasăre caracteristică zonelor din marginea râurilor şi lacurilor. Poate fi întâlnit într-o varietate de habitate în timpul iernii, inclusiv în mlaştini, locuri umede din interiorul ţării. Fluierarul de munte are o lungime a corpului de 19-21 de centimetri, ..

  Aug 30, 2019
  0
  Ghionoaia sură

  Ghionoaia sură

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • De fapt, ghionoaia este o specie de ciocănitoare. Ambele sexe au coloritul similar; capul gri, abdomenul la fel, deschis-pal, şi spatele verde. Masculul are o pată roşie pe frunte, care lipseşte la femelă. Lungimea corpului este de 27-30 centimetri, cu ..