Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Nov 10, 2020
0
Consultare publică pentru Planul de Management revizuit

Consultare publică pentru Planul de Management revizuit

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor implementează proiectul “Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea planului de management”, cod SMIS 105894. Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea Planului ..

Oct 9, 2020
0
Consultare publică pentru Planul de Management

Consultare publică pentru Planul de Management

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor implementează proiectul “Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea planului de management”, cod SMIS 105894. Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea Planului ..

Sep 30, 2020
0
Ritualurile nupțiale ale păsărilor

Ritualurile nupțiale ale păsărilor

admin_poim
 • ,
 • ,
 • Ritualurile nupțiale ale păsărilor au diferite scopuri. Ajută la găsirea partenerului corespunzător, înlesnesc recunoașterea speciei și a sexului, iar în plus denotă că ambii parteneri sunt gata de împerechere la momentul respectiv. Ritualurile speciilor de păsări strâns înrudite diferă în mică măsură. ..

  Sep 24, 2020
  0
  Pescărelul albastru – reproducere

  Pescărelul albastru – reproducere

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Pescărelul albastru este foarte teritorial, consumând zilnic 60% din greutatea corporala, asadar este esential sa aiba controlul unui fragment de apa. Este solitar in cea mai mare parte a anului, adapostindu-se singur in desisuri. Daca un alt pescarel intra pe ..

  Sep 18, 2020
  0
  Huhurezul mare – fun facts

  Huhurezul mare – fun facts

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Huhurezul mare este o specie de răpitoare de noapte de dimensiuni mari, cu o anvergură de 120 -135 cm. Specia este sedentară. Teritoriile sunt păstrate tot timpul anului. Uneori, în iernile grele, cu hrană puţin abundentă, poate efectua migraţii scurte. ..

  Sep 10, 2020
  0
  Minuniţa – fun facts

  Minuniţa – fun facts

  admin_poim
 • ,
 • Specia se remarcă prin dimensiunile mari ale capului. În afara sezonului de cuibărit, indivizii sunt solitari. Existenţa minuniţei este strâns legată de prezenţa scorburilor de ciocănitoare neagră (Dryocopus martius). Minuniţa preferă micromamiferele, în special şoareci, dar şi chiţcani, precum şi ..

  Sep 4, 2020
  0
  Ciuvica – fun facts

  Ciuvica – fun facts

  Ciuvica este o specie de răpitoare de noapte, de dimensiuni mai mici decât minuniţa sau cucuveaua. Cuibăreşte în scorburi naturale, în cele excavate de ciocănitori sau în scorburi artificiale. Ciuvica, spre deosebire de alte specii de strigiforme, are o activitate ..

  Aug 28, 2020
  0
  Ierunca – fun facts

  Ierunca – fun facts

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Specia mai este cunoscută şi sub denumirea: „Găinuşă de alun”. Deşi îşi apără cu străşnicie teritoriul, masculul acestei specii nu este deloc implicat în treburile „casnice”. Femela amenajează cuibul şi cloceşte singură ouăle, timp de trei săptămâni. Masculul nu participă ..

  Aug 21, 2020
  0
  Cârstelul de câmp – fun facts

  Cârstelul de câmp – fun facts

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Femela cârstelului de câmp este foarte prolifică. Ea depune, în medie, o pontă formată din 10 ouă pe sezon. Incubația durează între 16 şi 19 zile, începând cu depunerea ultimului ou, astfel încât eclozarea să fie sincronă. Doar în captivitate, ..

  Aug 14, 2020
  0
  Viesparul

  Viesparul

  admin_poim
 • ,
 • ,
 • Viesparul este o specie de pasăre răpitoare diurnă, evidențiindu-se ca formă generală a corpului, de restul speciilor din cadrul grupului prin capul proporţional mai mic şi coada lungă. Viesparul se hrăneşte cu larve şi adulţi de viespi şi albine, dar ..