Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sit Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede - Pădurea Craiului.

Obiectiv și Scop

Obiectivul proiectului este elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului. Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede - Valea Iadului.

Rezultate

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 - 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate: protocoale de inventariere a speciilor de păsări, studiu privind distribuția spațială, starea de conservare a speciilor de păsări și impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit, Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări și un plan de monitorizare, o strategie de vizitare a sitului, un plan de management pentru aria protejată, organizarea de acțiuni pentru educație ecologică în școli și a două tabere tip ”Junior Ranger”, etc.

Noutăți

Jul 16, 2018
0
Huhurezul mare

Huhurezul mare

admin_poim
 • ,
 • Pasăre specifică zonei euroasiatice, Huhurezul mare ocupă un areal ce se întinde din Germania până în Coreea şi Japonia. În Europa centrală trăieşte în zonele înalte, preferând pădurile de foioase. Populaţia europeană este considerată relativ mică, numărând circa 140.000 de ..

  Jul 9, 2018
  0
  Ciuvica, o bufniţă cu cămară proprie

  Ciuvica, o bufniţă cu cămară proprie

  admin_poim
 • ,
 • Ciuvica este o specie caracteristică zonelor împădurite de conifere şi păduri mixte mature, cu spaţii deschise din regiunile montane. Este o pasăre activă dimineaţa şi la asfinţit, fiind specia cu cu cea mai mare perioadă diurnă de activitate dintre bufniţe. ..

  Jun 4, 2018
  0
  Şorecarul comun

  Şorecarul comun

  admin_poim
 • ,
 • Şorecarul comun, pasărea cu mai multe „case” Pe numele său latin Buteo buteo, Şorecarul comun este o pasăre de pradă larg răspândită, din zonele tropicale până în regiunile scandinave. Fiind un excelent zburător, Şorecarul comun a ajuns până în nord-estul ..

  May 30, 2018
  0
  Viesparul – Pernis apivorus

  Viesparul – Pernis apivorus

  Un maestru al camuflajului Viesparul este o specie larg întâlnită pe tot continentul european şi în zona de vest a Asiei. Pasăre migratoare, viesparul îşi petrece iarna în Africa. Se estimează că, în România, populaţia cuibăritoare numără între 5 şi ..

  May 28, 2018
  0
  Materiale promotionale pentru activitatile de constientizare

  Materiale promotionale pentru activitatile de constientizare

  admin_poim
 • In cadrul proiectului “Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management”, au fost realizate urmatoarele materiale promotionale. Acestea vor fi folosite in activitatile de constientizare si consultare a ..

  May 25, 2018
  0
  Ierunca – Tetrastes bonasia

  Ierunca – Tetrastes bonasia

  Păsările reprezintă una din preocupările importante ale proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului”. De aceea ne-am propus să vă facem cunoştinţă cu speciile zburătoare considerate a fi „de interes comunitar” ..

  Mar 24, 2018
  0
  Comunicat presă lansare proiect “Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management”

  Comunicat presă lansare proiect “Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management”

  admin_poim
 • Comunicat de presă Descarcă Comunicat presă lansare proiect Lansarea proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894 Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă ..