Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Mar 24, 2018

0
Comunicat presă lansare proiect “Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management” cod SMIS 105894

Comunicat presă lansare proiect “Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management” cod SMIS 105894

Comunicat de presă

Descarcă Comunicat presă lansare proiect

Lansarea proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management” – SMIS 105894

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) își propune elaborarea unui plan de management care să conducă la menținerea sau îmbunătățirea gradului de conservare a speciilor de păsări de interes conservativ și a habitatelor acestora, din zona cuprinsă între Defileul Crișului Repede și Valea Iadului, areal desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului). O mare parte din suprafaţa acestui sit se suprapune peste limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului.

În cadrul proiectului vor fi întocmite studii de evaluare a biodiversității, se va realiza cartarea arealelor de distribuție pentru speciile de păsări de interes comunitar și a habitatelor acestora și vor fi stabilite măsuri pentru menținerea sau creșterea gradului de conservare.

Activitățile propuse urmăresc și diversificarea activităților turistice, ca o alternativă viabilă a dezvoltării durabile a arealului. Aceasta se va realiza în condițiile aplicării unui management al vizitatorilor adecvat, apt să asigure păstrarea caracteristicilor de mediu care determină însăși valoarea turistică a zonei.

Pentru o gestionare eficientă a sitului Natura 2000, sunt necesare și acțiuni de informare si conștientizare în rândul comunităților locale, coroborate cu cartarea teritoriului ariei protejate, astfel încât sa existe o baza de date privind parcelele şi modalitățile de utilizare a acestora. Informarea şi conştientizarea proprietarilor în ceea ce privește modalitatea de folosință a terenurilor, activitățile economice permise, precum și insuflarea ideii de generare de activități durabile, vor avea un impact pozitiv asupra mediului în general și a biodiversității din sit în special.

În momentul de față se consideră absolut necesar ca administratorii ariilor naturale protejate să treacă de la poziția de „paznici” ai acestora, către ipostaza celor care, prin măsuri proactive, impulsionează schimbarea mentalității și perspectivei comunităților locale și a tuturor categoriilor de vizitatori în ceea ce privește conservarea valorilor ariilor naturale protejate. Astfel, reprezentanții CAPDD Bihor vor fi pregătiți să interacționeze constructiv cu aceștia pe mai multe domenii: prezentarea speciilor de păsări şi a habitatelor acestora pentru care a fost declarată aria naturală protejată precum și identificarea şi conștientizarea impactului negativ al activităţilor cu potențial distructiv.

Proiectul se derulează în perioada 22 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2020, bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate:
– Protocoale de inventariere a speciilor de păsări;
– Metodologie privind studiul speciilor de păsări;
– Studiu privind distribuția spațială a speciilor de păsări (25 de specii) în ROSPA115;
– Studiu privind impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit;
– Studiu privind starea de conservare a speciilor de păsări;
– Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări;
– Un plan de monitorizare pentru aria protejată ROSPA115 Defileul Crișului Repede-Valea Iadului, cu protocoale de monitorizare;
– Raport privind nivelul de cunoaștere a siturilor și a problematicii protecției naturii;
– Strategie de vizitare a sitului;
– Plan de management pentru aria protejată;
– Organizarea de seminarii în localitățile din sit;
– Organizarea de acțiuni pentru educație ecologică;
– Organizarea a două tabere tip ”Junior Ranger”;
– Întâlnire cu învățătorii școlilor din sit în vederea prezentării kitului educațional pentru protecția naturii destinat elevilor din ciclul primar;
– Organizarea a 20 de întâlniri consultative cu grupurile de lucru privind planul de management;
– Baze de date privind distribuția păsărilor în sit, fotografii cu speciile de păsări vizate, o bază de date fotografică privind caracteristicile fizice ale ariei ROSPA0115 etc.

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact: Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor
Sediu: Piața 1 Decembrie nr. 4-6, Oradea, jud. Bihor
Tel./Fax : 0359-410556
Email: contact@capdd-bihor.org
Manager Proiect: Andrei Acs

Leave a Reply