Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Mar 28, 2018

0

Rezultate proiect

Scris in : Informatii proiect pe de : admin_poim

Proiectul “Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management” cod SMIS 105894 se derulează în perioada 22 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2020. Proiectul este finantat prin Axa 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a situritor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

Bugetul total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, asigurând atingerea următoarelor rezultate:

– Protocoale de inventariere a speciilor de păsări;
– Metodologie privind studiul speciilor de păsări;
– Studiu privind distribuția spațială a speciilor de păsări (25 de specii) în ROSPA115;
– Studiu privind impacturile antropice care acționează asupra speciilor din sit;
– Studiu privind starea de conservare a speciilor de păsări;
– Set de măsuri privind conservarea speciilor de păsări;
– Un plan de monitorizare pentru aria protejată ROSPA115 Defileul Crișului Repede-Valea Iadului, cu protocoale de monitorizare;
– Raport privind nivelul de cunoaștere a siturilor și a problematicii protecției naturii;
– Strategie de vizitare a sitului;
– Plan de management pentru aria protejată;
– Organizarea de seminarii în localitățile din sit;
– Organizarea de acțiuni pentru educație ecologică;
– Organizarea a două tabere tip ”Junior Ranger”;
– Întâlniri cu învățătorii școlilor din sit în vederea prezentării kitului educațional pentru protecția naturii destinat elevilor din ciclul primar;
– Organizarea a 20 de întâlniri consultative cu grupurile de lucru privind planul de management;
– Baze de date privind distribuția păsărilor în sit, fotografii cu speciile de păsări vizate, o bază de date fotografică privind caracteristicile fizice ale ariei ROSPA0115

Leave a Reply