Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Mar 28, 2018

0

Situl Natura 2000 ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului

Scris in : Sit Natura 2000 pe de : admin_poim
 • Aria naturală protejată de interes avifaunistic ROSPA0115 Defileul Crișului – Valea Iadului a fost declarată în anul 2011. Peste aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA0115 (cu suprafață totală de 17.162 ha) se suprapun parţial 2 situri de importanţă comunitară:
  – ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului – zona de suprapunere are o suprafaţă de 11.374 ha
  – ROSCI0262 Valea Iadului – zona de suprapunere are o suprafaţă de 371 ha

  De asemenea, situl vizat se suprapune peste rezervaţiile naturale Defileul Crișului Repede, Peștera Vântului, Peștera cu apă din Valea Leșului.

  Zona include defileul Crişului Repede, caracterizat de stâncării calcaroase, păduri de foioase (gorun-carpin, fag şi de amestec), fâneţe montane. Defileul Crișului Repede de la Bucea la Tileagd reprezintă o rezervaţie complexă geologică, faunistică şi fosiliferă cu un variat relief carstic ce formează un defileu calcaros de cca. 2,5 km lungime, care începe de la izvoarele Crişului Repede până în localitatea Bucea, însoţind şoseaua naţională Cluj – Oradea, după care străbate Munţii Pădurea Craiului, formând un defileu îngust, străjuit de pereţi calcaroşi verticali, cu o suprafaţă de 220,70ha.

  Crisul Repede este unul dintre cele mai mari cursuri de apă din ţara noastră care traverseaza regiuni carstice. În versantul stâng al primului meandru pe care îl formează, Crişul Repede primeşte 4 afluenţi, doi dintre aceştia fiind cursuri de suprafaţă, Pârâul Tare şi Pârâul Hodoabei. Debitul acestor pârâuri este de ordinul a 5-15 l/s.
  Ceilalti doi afluenţi reprezintă emergența Izbucului de la Gura Pârâului Tare, respectiv cea a Peşterii Ungurului. Imediat după efectuarea primului meandru, Crişul Repede primeşte tot din acelaşi versant stâng confluenţa cu Valea Mişidului, care la vărsare, din aluviunile depuse formează o adevărată deltă, cu braţe scurte şi lacuri sezoniere.
  Debitul Misidului la vărsare este de circa 200-250 l/s. Debitul maxim teoretic poate ajunge la 4-5 m3/s, în timp ce cele minime pot sa coboare sub 10 l/s. Cel mai important afluent al Mişidului este pârâul din Valea Sesii. Înainte de a efectua al doilea meandru din defileul de la Şuncuiuş, Crişul Repede primeşte confluenţa pârâului resurgent din izbucul Poiana Frânturii, pârâu cu o lungime subaeriană de 194 m, şi cu un debit de aproximativ 1000 l/s.

  Localizarea sitului
  Longitudine: 22.591667
  Latitudine: 46.863889
  Suprafață: (ha) 17171.50
  Altitudine (m)
  Minimă: 279.00
  Maximă: 1377.00
  Medie: 734.00

  Regiunea administrativă: RO061 – Bihor
  Regiunea biogeografică: Alpină; Continentală

  Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE
  Populație: C – specie comună, R – specie rară, V – foarte rară, P – specia este prezentă Evaluare (populație): A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă Evaluare (conservare): A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă Evaluare (izolare): A – (aproape) izolată, B – populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C – populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A – excelentă, B – bună, C – considerabilă

  Nume Populație Evaluarea sitului
  Rezidentă
  Migratoare Populație    Conservare    Izolare    Evaluare globală
  Reproducere
  Iernat
  Pasaj
  Pernis apivorus 20-30 p C B C B
  Aquila chrysaetos 2 p B C C B
  Bonasa bonasia 30-40 p D
  Crex crex 3-8 p D
  Bubo bubo 2-3 p C B C B
  Glaucidium passerinum 1 p D
  Strix uralensis 13-15 p D
  Aegolius funereus 8-12 p D
  Alcedo atthis 3-6 p D
  Picus canus 65-75 p D
  Dryocopus martius 25-30 p D
  Dendrocopos medius 35-45 p D
  Dendrocopos leucotos 100-120 p C B C B
  Lullula arborea 200-300 p D
  Ficedula parva 500-700 D
  Ficedula albicollis 3900-5300 p C B C B
  Lanius collurio 250-300 p D

   

  Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

  Populație: C – specie comună, R – specie rară, V – foarte rară, P – specia este prezentă Evaluare (populație): A – 100 ≥ p > 15%, B – 15 ≥ p > 2%, C – 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă Evaluare (conservare): A – excelentă, B – bună, C – medie sau redusă Evaluare (izolare): A – (aproape) izolată, B – populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C – populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A – excelentă, B – bună, C – considerabilă

  Nume

  Populație

  Evaluarea sitului

  Rezidentă

  Migratoare

  Populație    Conservare    Izolare    Evaluare globală
  Reproducere
  Iernat
  Pasaj
  Buteo buteo C D
  Falco subbuteo R D
  Actitis hypoleucos R D
  Apus melba C B A B B
  Alauda arvensis C D
  Anthus trivialis A D
  Luscinia luscinia C D
  Miliaria calandra R D

   

  Caracteristici generale ale sitului

  Clase de habitat pondere in %
  N14 – Pajiști ameliorate 15.00
  N15 – Alte terenuri arabile 3.00
  N16 – Păduri caducifoliate 73.00
  N17 – Păduri de conifere 5.00
  N19 – Păduri mixte 4.00

   

  Calitate si importanță

  Situl adăposteşte efective semnificative ale mai multor specii de păsări din Anexa I a Directivei Păsări precum:acvila de munte (Aquila chrisaetos), viesparul (Pernis apivorus), buha mare (Bubo bubo), ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos)şi muscarul gulerat (Ficedula albicollis); Zona propusă cuprinde câteva chei şi stâncării, păduri de foioase bătrâne, păşuni şi terenuri arabile. În zonă cuibăresc două perechi de acvilă de munte pentru care au fost incluse şi teritoriile de vânătoare.

  Vulnerabilitate
  1. turismul necontrolat
  2. turismul in masa
  3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul
  4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
  5. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate
  6. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren
  7. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal
  8. braconaj
  9. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari.

  Desemnarea sitului  HCM nr. 1625/1995, Decizia CJBH nr. 19/1995, Legea nr.5/2000

  Sursă: Fișa sitului Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului – Valea Iadului