Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Dec 14, 2018

0

Comunicat presă progres proiect

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”. În cadrul acestui proiect, în a doua jumatate a anului 2018, sunt de consemnat o serie de progrese.

Au fost organizate şi s-au desfăşurat, conform condiţiilor prevăzute în contractul de finanţare, două tabere destinate elevilor ce frecventează şcolile din aria protejată. La acestea au participat, în total, 32 de elevi din ciclul primar. În cele şase zile alocate fiecărei tabere, copiii au deprins cunoştinţe despre mediul înconjurător, deplasarea şi camparea în aer liber, păsări sălbatice ocrotite, impactul activităților umane asupra naturii etc.

S-a încheiat şi a fost predat beneficiarului, CAPDD Bihor, studiul socio-economic cu privire la nivelul de cunoaştere a sitului şi a problematicii protecţiei naturii. Din datele acestei anchete sociologice reiese că în ciuda activităţilor de informare-conştientizare desfăşurate până acum în aria protejată, pe parcursul mai multor proiecte derulate aici, locuitorii zonei cunosc prea puţine informaţii despre sit, speciile ocrotite existente pe cuprinsul acestuia şi măsurile ce se impun pentru protecţia lor.

Realizată şi depusă la CAPDD Bihor, metodologia privind Studiul speciilor de păsări, stabileşte metodele de inventariere pentru speciile de păsări grupate astfel: păsări cântătoare, păsări răpitoare de zi, ciocănitori, păsări cuibăritoare caracteristice râurilor, păsări rezidente. Pentru următoarele specii au fost elaborate metodologii individuale: ierunca, cârstelul de câmp, ciuvica, minuniţa, huhurezul mare, buha.

Fiecare dintre aceste metodologii cuprinde prezentarea speciei/speciilor (descrierea speciei, habitat, distribuţie, ecologie, ameninţări), justificare, timp/perioadă, alegerea punctelor/pătratelor de monitorizare, descrierea metodologiei, echipamentul de teren necesar, livrabilele care trebuie predate de către observator şi instrucţiuni de completare a formularelor pentru inventarierea păsărilor.

De asemenea au fost demarate întâlnirile de informare şi conştientizare în şcoli şi comunităţi locale.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Cod SMIS 105894.

Bugetul total al proiectului este de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei.

Date de contact: Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor
Sediu: Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6, Oradea, jud. Bihor
Tel./Fax : 0359-410556
E-mail: contact@capdd-bihor.org
Manager proiect: Andrei Acs

Leave a Reply