Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jan 30, 2019

0

Progresul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (C.A.P.D.D.) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”, cod SMIS 105894. În cadrul acestui proiect, la finele anului 2018, au fost realizate o serie de activităţi dintre care amintim câteva.

Întocmite şi predate beneficiarului, C.A.P.D.D. Bihor, protocoalele de inventariere pentru speciile de păsări descriu modul în care trebuie să fie realizată inventarierea speciilor de păsări. Monitorizarea este necesară pentru înţelegerea schimbărilor manifestate de populaţiile păsărilor şi evaluarea efectivelor populaţiilor acestora, iar, în timp, va permite detectarea tendințelor numerice la nivelul populațiilor. În Protocoale sunt precizate numărul şi distribuţia în spaţiu a punctelor/pătratelor stabilite în care trebuie realizate observaţiile pentru fiecare specie.

Au fost demarate şi cercetările pentru realizarea Studiului privind distribuţia spaţială pentru cele 25 de specii de păsări care fac obiectul proiectului. Există deja un raport intermediar, urmând ca, în forma sa completă, studiul să fie încheiat până la sfârşitul anului curent.

La 15 ianuarie 2019 a fost finalizat şi predat beneficiarului Studiul socio-economic, material care pune în evindenţă evoluţiile din acest domeniu de pe cuprinsul sitului ROSPA 0115, reliefând gradul de cunoaştere şi conştientizare al problematicii protecţiei păsărilor de către locuitorii zonei Defileul Crişului Repede – Valea Iadului.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Bugetul total al proiectului este de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei.

Date de contact: Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor
Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6, Oradea, jud. Bihor
Tel/Fax : 0359-410556
E-mail: contact@capdd-bihor.org
Manager proiect: Andrei Acs

Leave a Reply