Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jun 21, 2019

0
Întâlnire de conștientizare cu elevii din com. Măgești, jud. Bihor

Întâlnire de conștientizare cu elevii din com. Măgești, jud. Bihor

În cadrul întâlnirii de conștientizare la școala din com. Măgești din 19 iunie 2019, organizată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management” cod SMIS 105894, au fost prezentate siturile Natura 2000 din țara noastră și necesitatea conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar.

După prezentarea powerpoint de la început despre Defileul Crișului Repede – Valea Iadului, speciile existente și importanța lor, au avut loc discuții libere cu copiii asupra speciilor de păsări care fac obiectul conservării, testându-se în acest fel și gradul de cunoștinte al acestora despre situl în care trăiesc în particular și despre ariile și speciile protejate în general. În urma întâlnirii, se poate spune ca au fost îmbunătățile cunoștintele copiilor și aceștia vor participa pe viitor și la alte acțiuni de educație ecologică în zonă.

Leave a Reply