Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jun 25, 2019

0
Nu ucideți ciocârlia

Nu ucideți ciocârlia

Cum să ucizi un simbol naţional?

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă – CAPDD Bihor se alătură demersurilor Federaţiei Coaliţia Natura 2000 România cu privire la protecţia ciocârliei de câmp (Alauda arvensis).

Unul din numeroasele argumente ale specialiştilor CAPDD Bihor ţine de chiar de faptul că această pasăre este considerată a fi un simbol naţional. Mai mult decât atât, deşi specie protejată de legislaţia naţională, vânătoarea ciocârliei de câmp este totuşi permisă (!).

De asemenea, există riscul ca, pe parcursul vânătorii, ciocârlia de câmp să fie confundată cu alte specii: ciocârlia de stol, ciocârlia de Bărăgan – strict protejate – sau cu ciocârlanul ori fâsa de câmp, păsări a căror ucidere este strict interzisă. Un alt argument invocat de specialişti constă în faptul că nu există nici o metodologie de stabilire a cotelor de vânătoare pentru păsările migratoare, cotele de „recoltare” fiind astăzi acordate fără nici un temei ştiinţific.

Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care specialiştii CAPDD Bihor se alătură poziţiilor oficiale exprimate de Societatea Ornitologică Română, Asociaţia Grupul „Milvus” şi Federaţia Coaliţia Natura 2000, considerând „imorală şi nejustificată” vânarea acestei specii în România.

Alături de iniţiatorii acestui demers, C.A.P.D.D. Bihor consideră că sunt imediat necesare:
• modificarea valorii cotei de recoltă pentru ciocârlia de câmp la zero, pentru anul 2019
• scoaterea acestei specii protejate de pe lista speciilor de interes cinegetic
• deschiderea unei dezbateri tehnice între instituțiile statului, reprezentanții societății civile și alți factori interesați privind lista speciilor de păsări de interes cinegetic, metodologiile de aprobare a cotelor de vânătoare pentru acestea și armonizarea intereselor vânătorești cu cele de conservare.

Leave a Reply