Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jul 26, 2019

0
Cârstelul de câmp

Cârstelul de câmp

Cârstelul de câmp este o specie al cărei areal se întinde din Irlanda până în Siberia Centrală.  Se apreciază că în România situaţia speciei este mult mai puţin fericită, fiind estimate între 8.000 şi, cel mult, 30.000 de perechi.

Cârstelul de câmp este o specie caracteristică zonelor joase de relief: păşuni, fâneţe umede, dar şi culturi agricole.

Este o pasăre migratoare pe distanţe lungi care călătoreşte numai noaptea, zburând la înălţimi mici faţă de sol.

Se hrăneşte cu insecte, larve, viermi, melci, dar şi cu seminţe, plante, muguri. Ocazional consumă mamifere mici sau amfibieni.

Studii recente, au demonstrat că masculul acestei specii se împerechează cu două sau trei femele. Ele sunt atrase de cântecul sonor care, în perioada nupţială, se aude aproape toată noaptea.

Deoarece Cârstelul de câmp cuibăreşte la sol, momentul efectuării lucrărilor agricole este esenţial pentru supravieţuirea speciei. În cazul în care clocitul sau creşterea puilor se suprapune momentului efecturării unor lucrări agricole,  mortalitatea exemplarelor viitoare sau tinere poate atinge până la 95%.

(după Atlasul speciilor de păsări de interes comunitar din România – 2015)
Sursa foto: wikipedia

Leave a Reply