Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Nov 29, 2019

0
Progresul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

Progresul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (C.A.P.D.D.) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”, cod SMIS 105894. În cadrul acestui proiect, la finele anului 2019, au fost realizate o serie de activităţi dintre care amintim câteva.

Întocmite şi predate beneficiarului, C.A.P.D.D. Bihor, studiile pregatitoare pentru planul de management pentru speciile de păsări descriu  inventarierul si starea populatiilor si habitatelor speciilor de păsări. Monitorizarea este necesară pentru înţelegerea schimbărilor manifestate de populaţiile păsărilor şi evaluarea efectivelor populaţiilor acestora, iar, în timp, va permite detectarea tendințelor numerice la nivelul populațiilor.

Au fost realizate harti privind distribuţia spaţială pentru cele 25 de specii de păsări care fac obiectul proiectului precum si harti privind amenintarile care exista pentru pasari.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.