Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Dec 6, 2019

0
Inventarul speciilor de păsări din situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului

Inventarul speciilor de păsări din situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”. În cadrul acestui proiect, în a doua jumătate a anului 2019, au fost realizate o serie de activităţi şi au fost recepţionate mai multe studii care stau la baza realizării planului de management.

  • Studiul socio-economic în localităţile din zona de impact a proiectului,
  • Descrierea şi cartarea factorilor abiotici, a categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a formelor de proprietate din sit,
  • Identificarea, evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale ale speciilor de păsări şi evaluarea stării lor de conservare, în cadrul ROSPA0115
  • Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de păsări din situl ROSPA0115 Defileul Crişului Repede-Valea Iadului,
  • Elaborarea bazei de date şi realizarea de hărţi GIS.

De asemenea a fost realizat şi predat filmul de prezentare al sitului din Defileul Crişului Repede-Valea Iadului şi au avut loc întâlnirile de conştientizare din comunităţile şi şcolile de pe cuprinsul sitului.

În perioada următoare urmează elaborarea planului de management, cu colaborarea tuturor factorilor interesaţi.