Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Dec 20, 2019

0
Şoimul rândunelelor

Şoimul rândunelelor

Este o pasăre răpitoare de talie medie.

Sexele au coloritul similar.

Lungimea corpului este de 29-35 de cm şi are o greutate medie de 130-340 g. Anvergura aripilor este cuprinsă între 70-84 de cm.

Numele de gen, Falco, este numele latin al șoimilor.

Specia are o distribuție largă, din vestul Europei, până în estul Asiei, inclusiv în Japonia. În nord urcă până în nordul Scandinaviei și centru Siberiei. În sud este prezent în zona europeană a Mediteranei, Turcia, Asia centrală și China. Iernează în Africa centrală și sudică. În România specia cuibărește pe o arie largă, din Delta și Lunca Dunării, până în zonele de dealuri înalte și depresiuni intramontane.

Este o specie migratoare pe întreg arealul de răspândire. Sosește în Europa începând cu luna aprilie și pleacă, spre Africa centrală și sudică, în luna octombrie. Cuibărește în habitate semi-deschise, zone de stepă cu păduri rare sau reduse ca suprafață, ori deschise. Poate fi întâlnit în zone cu pajiști, pășuni sau mozaicuri agricole tradiționale, cu arbori maturi, păduri de mici dimensiuni, zăvoaie. Intră adesea și în parcurile mari din orașe.

Se hrănește în special cu insecte de talie mare și păsări de talie mică, pe care le prinde în zbor activ. Este un vânător foarte agil, putând executa manevre foarte precise în zbor, inclusiv în zone cu obstacole, precum coronamentul arborilor. Ocazional consumă și alte animale, ca șopârle, sau mamifere mici. Prada este adesea ținută în gheare și consumată în timp ce zboară lent în cercuri largi. Poate prinde și păsări cunoscute pentru zborul lor agil, precum rândunele sau lăstuni.

Populația mondială a speciei este estimată preliminar la 613.000 – 983.000 de indivizi. Cea europeană este estimată la 92.100 – 147.000 de perechi. Tendința la nivel european este stabilă. Specia este clasificată ca „Risc scăzut”. În România, populația estimată este de 5.000 – 12.000 de perechi.

Perioada de reproducere începe în luna mai. Femela depune 2-4 ouă, pe care le clocesc ambii parteneri, timp de 28-33 de zile. Puii părăsesc cuibul după 28-34 de zile. Perechile cuibăresc izolat, teritorial. Ocupă cuiburi folosite de alte specii, în special din familia Corvidelor, dar și cuiburi ale altor specii de răpitoare. Cuiburile pot fi folosite ani consecutivi. Tăierea arborilor din zonele semideschise constituie o amenințare la adresa speciei. În orașe, periodic sunt distruse cuiburile de cioară, prin toaletarea agresivă a arborilor. Șoimul rândunelelor, care folosește cuiburile acestora, devine astfel victimă colaterală.

după: pasaridinromania.sor.ro