Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jan 10, 2020

0
Muscarul mic, o specie larg răspândită în Pădurea Craiului

Muscarul mic, o specie larg răspândită în Pădurea Craiului

Una din cele mai importante activităţi ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894, constă în identificarea evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale de păsări, precum şi a stării de conservare a acestora din arealul desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului).

Specialiştii au întocmit un studiu ce cuprinde toate speciile de păsări identificate în acest areal.

În ceea ce priveşte Muscarul mic, Ficedula parva, studiul afirmă că specia „este răspândită relativ uniform în conformitate cu distribuţia habitatului potenţial pentru această specie, respectiv în pădurile de foioase şi de amestec”, din sit. Conform specialiştilor Muscarul mic foloseşte arealul Pădurii Craiului ca zonă de reproducere şi este o specie larg răspândită în acest areal.