Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jan 17, 2020

0
Muscarul gulerat

Muscarul gulerat

Una dintre activităţile ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894”, se numără identificarea evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale de păsări, precum şi a stării de conservare a acestora din arealul desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului). În cadrul acestei activităţi, specialiştii au întocmit un studiu ce cuprinde speciile de păsări identificate.

Ficedula albicollis sau, popular, muscarul gulerat este o specie „larg răspândită în România”, dar care lipseşte în câmpiile din zona de vest, sud şi est a ţării.

Specia este prezentă în pădurile de foioase şi de amestec. Muscarul gulerat este o pasăre larg răspândită în situl ROSPA0115, având o distribuţie uniformă în habitatul potenţial identificat pentru acestă specie. Pasăre călătoare, muscarul gulerat vine în situl ROSPA0115 pentru reproducere. Specialiştii consideră că specia este nativă şi comună în Pădurea Craiului şi pe valea Iadului.