Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jan 24, 2020

0
Acvila de munte, o pasăre rară în Pădurea Craiului

Acvila de munte, o pasăre rară în Pădurea Craiului

Acvila de munte este o specie care aproape că a dispărut din România. Din acest motiv, apariţia ei în zona Pădurii Craiului este un motiv de bucurie pentru toţi cei ce iubesc natura şi aceste locuri.

Printre activităţile ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894, se numără identificarea evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale de păsări, precum şi a stării de conservare a acestora din arealul desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului). În cadrul acestei activităţi, specialiştii au întocmit un studiu ce cuprinde speciile de păsări identificate.

Acvila de munte este una dintre aceste specii. Conform datelor obţinute de ornitologi, în luna martie 2019, au fost observaţi trei indivizi aparţinând speciei Aquila chrysaetos. În interiorul sitului fiind, de asemenea, cunoscut un loc de cuibărit. „Acest lucru nu denotă faptul că pe teritoriul sitului cuibărește o singură pereche”, subliniază specialiştii, adăugând că „acvila de munte a fost observată în habitatele de stâncărie, acolo unde şi cuibăreşte”.

Prezenţa acestei specii emblematice a fost calificată ca fiind „izolată” iar abundenţa „rară”. Iată încă un motiv din care oricine poate să înţeleagă cât se poate de clar importanţa elaborării şi aplicării planului de management pentru păsările din Situl de Protecţie Avifaunistică ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului.