Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jan 31, 2020

0
Ghionoaia sură

Ghionoaia sură

Una din cele mai importante activităţi care se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894, este identificarea, evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale de păsări, precum şi a stării de conservare a acestora din arealul desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului).

În cadrul acestei activităţi, pe parcursul anului 2019, specialiştii au întocmit un studiu ce cuprinde speciile de păsări identificate.

Conform acestui studiu Ghionoaia sură, Picus canus, este prezentă la nivelul întregului sit, fiind cea mai larg răspândită dintre ciocănitori. În plus, s-a constatat că Ghionoaia sură este o specie uniform răspândită pe întreaga suprafaţă a sitului.