Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Feb 6, 2020

0
Ciocănitoarea de stejar

Ciocănitoarea de stejar

Una din activităţile esenţiale derulate în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS105894, este identificarea, evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale de păsări, precum şi a stării de conservare a acestora, în arealul desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului).

Pe parcursul anului 2019, specialiştii au întocmit un studiu ce cuprinde toate aceste informaţii.
În legătură cu Ciocănitoarea de stejar au Dendrocopos mediu aflăm că specia este prezentă în habitatele de stejăret, mai cu seamă în partea de nord a sitului.

Pe Valea Iadului şi a Crişului Repede, ciocănitoarea de stejar este o specie rezidentă, nativă. Fapt mai puţin fericit, statutul de prezenţă este considerat „izolat”. Dar specialiştii apreciază „abundenţa” speciei în sit ca fiind „comună”.