Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Apr 8, 2020

0
Buha, o specie incertă în Pădurea Craiului

Buha, o specie incertă în Pădurea Craiului

Bubo bubo sau buha este cea mai mare specie de bufniță, având o anvergură a aripilor de 138 – 170 cm. Capul ei este mare și prezintă smocuri de pene la urechi, lungi, foarte evidente când cântă sau este deranjată, de altfel strânse în zbor sau când este relaxată. Ochii sunt mari roșii – portocalii.

Buha este o specie teritorială, sedentară și monogamă, uneori pe viaţă. Cuibărește în cavitatea unei stânci sau grotele existente, folosește cuibul altor specii sau chiar o gaură într-un copac; rareori își face cuibul pe sol. Această specie preferă zonele cu stâncării și chei, carierele de piatră și clădirile vechi părăsite, precum și zonele forestiere.

Hrana ei este formată în principal din mamifere: șoareci, șobolani, iepuri, bizami, lilieci etc., păsări cu dimensiuni medii, până la cea a stârcilor și a șorecarilor, dar și broaște, șerpi, pești și chiar insecte. Atacă prin surprindere și mamifere mai mari cum sunt vulpile sau puii de căprioară cu o greutate de până la 17 kg. Nu are mulți prădători, pentru că iese la vânătoare doar pe timpul nopții și are un penaj bine camuflat în culorile mediului.

Buha este cea mai răspândită din genul ei, fiind întâlnită în majoritatea zonelor din continentul European până în Orientul Mijlociu, Rusia și Asia, China, Corea și Japonia.

Specia este rezidentă în România însă distribuția ei este foarte dispersată putând fi întâlnită în regiunui din: Carpații Occidentali, Carpații Meridionali, Munții Apuseni, nordul Moldovei, și este si nordul Dobrogei.

Buha nu a fost identificată în timpul aplicării protocolului pentru această specie, în ariile protejate din Pădurea Craiului şi valea Iadului. O posibilă explicaţie ar putea fi şi faptul că specia este una foarte discretă, până acum, monitorizările desfășurate, inclusiv la nivel național, neavând rezultate foarte concludente. Deși nu a fost identificat niciun individ aparținând acestei specii, specialiştii nu exclud posibilitatea ca buha să fie prezentă la nivelul sitului, în acest sens fiind identificate habitate favorabile.

Sursa foto: wikipedia.com