Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Apr 30, 2020

0
Viesparul este o specie bine reprezentată în Pădurea Craiului

Viesparul este o specie bine reprezentată în Pădurea Craiului

Una din cele mai importante activităţi care se desfăşoară în cadrul proiectului „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului”, prin elaborarea Planului de Management – SMIS 105894, este identificarea, evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale de păsări, precum şi a stării de conservare a acestora din arealul desemnat ca Sit de Protecție Avifaunistică (ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului).

În acest cadru, specialiştii au constatat că Viesparul, în limba latină Pernis apivorus, este o specie „larg răspândită la nivelul sitului”. Păsări aparţinând acestei specii au fost identificate în 18 dintre cele 46 de puncte de monitorizare. Ornitologii consideră că pasărea este „uniform distribuită pe întreaga suprafaţă a sitului. Aşadar, se poate afirma că Viesparul este o specie care are, în sit, un statut de prezenţă legat de perioada de reproducere. Aceiaşi specialişti spuncă Viesparul este o specie nativă, larg răspândită şi comună în defileul Crişului Repede şi pe valea Iadului.