Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

May 4, 2020

0
Ciocârlia

Ciocârlia

Deşi este o pasăre specifică zonelor deschise, de câmpie, ciocârlia este larg răspândită, după cum afirmă ornitologii, şi în Pădurea Craiului. Specia poate fi observată mai cu seamă în zonele agricole, pe pajişti şi păşuni.

Ciocârlia cântă mai ales în timpul zborului. Urcă, cântând, tot mai sus şi apoi coboară, continuându-şi trilul până când aproape că atinge pământul.

Ciocârlia cuibărește între lunile aprilie și august, având până la 4 ponte într-un singur sezon. Perechile sunt monogame şi se formează relativ devreme, în lunile martie – mai.

Dansul nupţial al ciocârliei este foarte spectaculos. Ambii parteneri se înalță de la sol, ajungând și până la 100 de metri înălţime. Efectuează piruete unul în jurul celuilalt și se urmăresc cântând, în același timp, pe diferite triluri, coborând apoi spre sol, cu pauze de plutire în aer.

Cuibul ciocârliei este construit direct pe pământ, într-o adâncitură căptușită cu frunze și paie, partea interioară având și material mai fin, precum păr, pânze de păianjen etc. Ambii parteneri au grijă de pui, hrănindu-i cu insecte și semințe.

Toamna cicârliile devin tăcute și se adună în stoluri mici, mai ales pe miriști.

Specialiştii spun că ciocârlia are o distribuţie uniformă în situl ROSPA0115 din munţii Pădurea Craiului, fiind o specie larg răspândită în regiune.

Sursa foto: wikipedia.com