Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

May 15, 2020

0
Fâsa de pădure

Fâsa de pădure

Anthus trivialis sau fâsa de pădure este o pasăre ce poate fi întâlnită în zone deschise și semi-deschise, unde folosește arborii mici și tufișurile ca post de observare.

Cuibăritul la această specie începe la sfârșitul lunii aprilie și durează până în luna august. Fâsa de pădure poate avea două sau trei ponte într-un sezon de reproducere. Pasărea are un zbor nupţial foarte caracteristic: pornește de pe creanga unui arbore sau tufiș, în unghi de circa 60°, iar din punctul cel mai înalt, de la 25-30 m înălţime, coboară lent, cu aripile deschise și cu picioarele atârnate, aterizând în punctul de pornire sau undeva în apropiere. În scurt timp fâsa de pădure îşi reia spectacolul.

Specia cuibărește la marginea pădurilor de foioase și conifere, în poienile din interiorul acestora, precum și în tăieturile ce prezintă arbori înalți, izolaţi, din zonele colinare și cele de munte. Deși cuibărește și își caută hrana pe sol, care este formată preponderent din nevertebrate, la fel ca și celelalte specii de fâse, Anthus trivialis este unică prin preferinţa ei pentru prezenţa arborilor în locurile de cuibărit. Ea se foloseşte de crengile acestora ca loc de marcare a teritoriului, prin cântec sau ca punct de observaţie.

Fâsa de pădure este o specie cu larg răspândită, cuibărind în majoritatea Europei, din partea de nord-vest a continentului, până în partea de est a Rusiei, în zonele temperate ale continentului asiatic, la sud de Siberia și la nord de China, precum și în India.

Efectivele din Europa migrează pentru iernare în Africa Subsahariană. În România specia poate fi întâlnită în zonele împădurite din Carpați, Podișul Transilvaniei și Câmpia de vest. Lipsind pe alocuri din Câmpia Română, Dobrogea și sudul Moldovei. Specia este larg răspândită în situl ROSPA0115, Pădurea Craiului, cu precădere în partea de sud a acestuia.

Sursa foto: wikipedia.com