Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

May 22, 2020

0

Progres proiect – mai 2020

„Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”, este unul din cele mai importante proiecte pe care le derulează în prezent Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (CAPDD Bihor).  În cadrul acestui proiect, pe parcursul ultimelor luni, au fost realizate o serie de activităţi şi au fost recepţionate mai multe studii care stau la baza realizării planului de management, după cum urmează:

  • Studiul socio-economic în localităţile din zona de impact a proiectului,
  • Descrierea şi cartarea factorilor abiotici, a categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a formelor de proprietate din sit,
  • Identificarea, evaluarea şi cartarea efectivelor populaţionale ale speciilor de păsări şi evaluarea stării lor de conservare, în cadrul ROSPA0115
  • Elaborarea planului de monitorizare pentru speciile de păsări din situl ROSPA0115 Defileul Crişului Repede-Valea Iadului,
  • Elaborarea bazei de date şi realizarea de hărţi GIS.

Recent a fost realizat şi difuzat filmul de prezentare al sitului din Defileul Crişului Repede – Valea Iadului. În perioada următoare se lucrează la definitivarea planului de management şi, dacă o vor permite condiţiile sanitare, vor avea loc şi consultările cu factorii interesaţi.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Codul SMIS al proiectului este 105894. 

Bugetul total al proiectului este de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei.

 Date de contact: Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor
Sediu: Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6, Oradea, jud. Bihor
Tel./Fax : 0359-410556
E-mail: contact@capdd-bihor.org
Manager proiect: Andrei Acs