Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Jul 10, 2020

0
Activități în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

Activități în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”

Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor (C.A.P.D.D.) derulează proiectului „Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea Planului de Management”.  În cadrul acestui proiect, sunt în desfăşurare câteva activităţi importante.

Planul de management, odată finalizat, va intra în perioada de consultări publice. C.A.P.D.D. Bihor lucrează în acest moment la identificarea factorilor interesați, care urmează să fie consultați. În vederea elaborării planului de management se vor organiza consultări cu factorii interesați identificați. Astfel, vor avea loc două sesiuni de consultare, prima după elaborarea propunerii de plan de management și a doua după integrarea în acesta a propunerilor de modificare primite în urma primei sesiuni de consultare. Se va pune accentul în mod special pe grupurile țintă formate din: proprietarii și utilizatorii de terenuri, societațile comerciale implicate în exploatarea resurselor locale, operatorii turistici și autoritățile locale și județene și experții implicați în elaborarea planurilor de management. Avem în vedere identificarea unor grupuri de factori interesati (grupuri de lucru)  în fiecare comunitate, alcătuite din aproximativ 20 de entități (instituții, persoane juridice, persoane fizice) care vor fi informați și vor primi toate documentele prăgătite, astfel încât să poată emite un punct de vedere referitor la propunerea de plan de management, prin urmare vor fi consultate în total un număr de aproximativ 400 de persoane.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Codul SMIS al proiectului este 105894.

 Bugetul total al proiectului este de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei. 

Date de contact: Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor
Sediu: Piaţa 1 Decembrie nr. 4-6, Oradea, jud. Bihor
Tel./Fax : 0359-410556
E-mail: contact@capdd-bihor.org
Manager proiect: Andrei Acs