Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Sep 10, 2020

0
Minuniţa – fun facts

Minuniţa – fun facts

Specia se remarcă prin dimensiunile mari ale capului.

În afara sezonului de cuibărit, indivizii sunt solitari.

Existenţa minuniţei este strâns legată de prezenţa scorburilor de ciocănitoare neagră (Dryocopus martius).

Minuniţa preferă micromamiferele, în special şoareci, dar şi chiţcani, precum şi păsări de dimensiuni mici. Vânează în timpul nopţii, în cea mai mare parte, însă în timpul sezonului de reproducere îşi prelungeşte activitatea şi în timpul zorilor sau uneori chiar în timpul zilei. Vânează atât în păduri dese, cât şi de-a lungul cărărilor, în poieni, în plantaţii tinere, mlaştini oligotrofe, la marginea pădurilor, uneori chiar şi în apropierea cătunelor.