Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Oct 9, 2020

0
Consultare publică pentru Planul de Management

Consultare publică pentru Planul de Management

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor implementează proiectul “Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea planului de management”, cod SMIS 105894. Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului.

Până în prezent am realizat draftul Planului de management care se află acum în etapa de consultări publice.
Deoarece ne dorim ca procesul de elaborare a acestui plan să fie unul participativ, mai jos aveți spre consultare Planul de Management cu anexele aferente.

Planul este realizat conform metodologiei emise de Ministerul Mediului, cuprinsul acestuia fiind unul standard. În cazul în care aveți propuneri de modificare sau adăugare a unor informații în plan, vă rugăm să ne comunicați propunerile dumneavoastră justificate. Comunicarea către noi o puteți face:

– în scris, prin poștă, la adresa: Oradea, Piața ”1 Decembrie” nr. 4-6, jud. Bihor

– pe fax, la numărul: 0359 410556

– pe e-mail, la adresa: contact@capdd-bihor.org

– pe facebook, mesaj la https://www.facebook.com/padureacraiului

– completând formularul de feedback

Data limită până la care pot fi trimise comentariile/sugestiile dumneavoastră este 22.10.2020.

Prezentare Consultari publice

Plan Management ROSCI0115

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3