Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Nov 10, 2020

0
Consultare publică pentru Planul de Management revizuit

Consultare publică pentru Planul de Management revizuit

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor implementează proiectul “Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea planului de management”, cod SMIS 105894. Principalul obiectiv al acestui proiect este realizarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului.

Suntem în etapa în care, în urma consultărilor publice, am finalizat propunerea de Plan de Management pentru ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului și aceasta va fi transmisă Agenției pentru Protecție a Mediului în vederea parcurgerii procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA).

Vă aducem la cunoștință că varianta revizuită a planului de management, care va fi transmisă spre aprobare instituțiilor competente, este disponibilă și poate fi descărcată de mai jos.

Planul este realizat conform metodologiei emise de Ministerul Mediului, cuprinsul acestuia fiind unul standard. În cazul în care mai aveți propuneri de modificare sau adăugare a unor informații în plan, veți putea trimite propunerile dumneavoastră în cadrul etapei de consultare a procedurii de evaluare strategică de mediu derulată de către Agenția pentru Protecție a Mediului.

Plan Management RO0115-revizia 1