Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Nov 25, 2020

0
Fluierarul de munte

Fluierarul de munte

Specia cuibăreşte într-o mică adâncitură pe care o face în sol, acesta este deseori ascuns printre copaci și tufișuri, fiind construit de preferință în zonele cu pietriș sau nisip de pe malurile habitatelor acvatice, de către femelă în timp ce masculul păzește teritoriul.

Cuibărește într-o mare varietate de zone climatice și de vegetație temperate, montane, stepice, mediteraneene, semi-aride, de la nivelul 0 al mării până la altitudini de 4.000 de metri în munți.

Fluierarul de munte evită zonele înghețate, acoperite cu zăpadă sau foarte aride, preferând habitatele cu apă dulce ale lacurilor, râurilor și izvoarelor.

Principala resursă de hrană a acestei specii sunt nervetebratele (coleoptere, diptere, plecoptere, efemeroptere, etc). Prada este localizată vizual și culeasă de pe sol, în special dintre pietre sau dintre crăpături, de pe vegetație sau chiar de pe unele mamifere, de exemplu, oi. Sondează substratul foarte rar, dar adesea spală prada înainte de a o înghiți.