Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Feb 4, 2021

0
Buha – vânătorul nopţii

Buha – vânătorul nopţii

Bufniţa sau Buha este răspândită în toată Euroasia şi în Nordul Africii. În România se găseşte mai ales în Lunca Dunării şi în zonele de câmpie. Populaţia europeană, considerată relativ mică, este situată în jurul a 25.000 de perechi. Se estimează că, în România, ar exista circa 400 de perechi cuibăritoare.

Buha este cea mai mare dintre păsările răpitoare de noapte. Zboară, fără să facă nici cel mai mic zgomot, acoperind un teritoriu de vânătoare de până la 700 de kilometri pătraţi. Populaţia de bufniţe depinde direct de evoluţia populaţiilor de rozătoare dintr-un anumit areal.

Hrana îi este formată în special din mamifere mici: şoareci, şobolani, iepuri, bizami, lilieci. Consumă păsări de mici dimensiuni, dar şi broaşte, şerpi, peşti, insecte sau crabi.

Arma ei secretă este atacul prin surprindere. Deşi un vânător iscusit, buha vede aproape numai în alb şi negru, având un simţ al văzului slab dezvoltat. Când vânează, se bazează pe auzul foarte fin, pe capacitatea de a zbura aproape fără nici un zgomot, pe ghearele puternice şi ascuţite.