Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Feb 10, 2021

0
Ciuvica, o bufniţă cântătoare

Ciuvica, o bufniţă cântătoare

Ciuvica este prezentă în zonele împădurite de conifere şi păduri mixte mature, cu spaţii deschise din regiunile montane. Este o pasăre activă dimineaţa şi la asfinţit, fiind specia cu cu cea mai mare perioadă diurnă de activitate dintre bufniţe.

Prezentă pe cea mai mare parte a continentului, Ciuvica migrează, în cursul iernii, către zonele sudice ale Europei. Considerată relativ mică la nivelul întregului areal, populaţia din România este estimată a fi între 2.000 şi 3.000 de perechi cuibăritoare.

Dieta ei este compusă în special din mamifere mici, dar vânează şi păsări, şopârle, lilieci sau chiar insecte. În iernile mai blânde, când nu pleacă spre sud, Ciuvica obişnuieşte să îşi ascundă, în scorburi de copac, hrana capturată în exces.

Este o specie monogamă şi teritorială. Atunci când se formează o nouă pereche, partenerii cântă în duet. La perechile deja stabilite, în perioada de împerechere, cântă numai masculul. E l conduce femela prin teritoriul de hrănire, propunându-i mai multe locuri pentru cuibărit. De obicei, cuibul se află într-o scorbură abandonată de ciocănitori, în conifere, fagi sau mesteceni.