Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Feb 18, 2021

0
Minuniţa – vânătorul solitar

Minuniţa – vânătorul solitar

Minuniţa este o specie de bufniţă ceva mai mică decât o cucuvea. Ea trăieşte în Europa, Asia şi America de Nord, în păduri de conifere sau mixte, a căror altitudine variază între 400 şi 2.000 de metri.

Se estimează că în România trăiesc doar circa 800 de perechi cuibăritoare. Fiind o pasăre de statură mică şi o prezenţă extrem de discretă în pădure, numărul exact de exemplare este dificil de evaluat, dar este cunoscut faptul că împuţinarea efectivelor se datorează mai ales modificării, fragmentării şi pierderii habitatului. Specia se hrăneşte cu rozătoare, veveriţe, păsări şi insecte.

Vânător solitar, minuniţa se hrăneşte în special noaptea şi, uneori, la apusul sau la răsăritul soarelui. Existenţa acestei păsări depinde de copaci şi teritorii împădurite pentru fiecare aspect al vieţii sale: înnoptare, cuibărit şi hrănire. Pentru cuibărit, minuniţa alege în special cuiburi de ciocănitoare neagră părăsite.